SOSzW w Działoszynie

 
 
Strona główna

Foto

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Działoszynie istnieje od 1973r. Działa z myślą o dzieciach i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu: lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Ośrodek oferuje wychowankom możliwość korzystania z szerokiego spektrum terapii:

- Terapia neurologiczna

- Biofeedback

- Terapia pedagogiczna

- Integracja Sensoryczna

- Dogoterapia

- Arteterapia

- Polisensoryczna stymulacja

- Terapia w wodzie metodą Hallwick

 

Przyjazna atmosfera, wykwalifikowana kadra pedagogiczna, bogata baza lokalowa i dydaktyczna, gwarantuje naszym uczniom wszechstronną i zróżnicowaną pomoc edukacyjną, terapeutyczną i wychowawczą.

Nasi wychowankowie wyposażeni w niezbędne umiejętności i wiadomości, odzyskują wiarę we własne siły oraz odnoszą sukcesy w wielu aspektach życia szkolnego i społecznego.

licznikZaslepka